ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

איראן

עניין של זמן

יוני 3rd, 2020 by rzimmt | No Comments

טור דעה בידיעות על הסיכוי לחידוש המו"מ בין איראן למערב ולהסכם חדש.


Maximum Pressure won't change Iran's behavior

יוני 1st, 2020 by rzimmt | No Comments

My latest piece for Atlantic Council.


"Spotlight on Iran" – New Edition

מאי 31st, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 17-31 May, 2020.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

מאי 31st, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 31-17 במאי 2020.


A new Iran nuclear deal? Not so fast

מאי 23rd, 2020 by rzimmt | No Comments

My recent piece with Ari Heistein on the low prospects for a new Iran nuclear deal.


"כלכלה זה לא הכל"

מאי 21st, 2020 by rzimmt | No Comments

בטור דעה שלי בידיעות אחרונות אני טוען ששיקולים כלכליים אינם היחידים בעיצוב מדיניותה של איראן וכי לחץ כלכלי לבדו לא צפוי לחולל שינוי במדיניותה.


Responding to the Coronavirus in Iran

מאי 18th, 2020 by rzimmt | No Comments

My recent piece for INSS Strategic Assessment on the Coronavirus in Iran.


"Spotlight on Iran" – New Edition

מאי 17th, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 3-17 May, 2020.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

מאי 17th, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 17-3 במאי, 2020.


Iran Reengages in the Middle East to Promote Its Strategic Goals, Despite the COVID-19 and Economic Crises

מאי 7th, 2020 by rzimmt | No Comments

My recent piece on Iranian activity in the region in light of the coronavirus.