ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

הרצאות נבחרות

הרצאת Zoom במכון אבשלום בנושא: איראן בין מחאה לשינוי.

האם המשטר האיראני על סף קריסה?“, הרצאה ביום עיון “איראן-ישראל: בדרך לעימות או לשינוי?”, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 3 בספטמבר, 2018.

להכיר את איראן דרך הרשת“, הרצאה בערב השקת הספר “איראן אז ועכשיו” לכבוד פרופ’ דוד מנשרי, מרכז אליאנס ללימודים איראנים, 27 במרץ, 2017.

השפעת ההתפתחויות הכלכליות-חברתיות על מדיניות החוץ האיראנית“, הרצאה במסגרת יום עיון “איראן בעידן אסטרטגי חדש במזרח התיכון”, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2 במארס, 2017.

The little Satan is still around. Israel in the Iranian Discourse and the discussion on the Iranian Regime in Israel“, Iran – Israel – Germany: A Complicated triangle Conference, Berlin, 24 January, 2017.

הרצאה “להכיר את איראן דרך הרשתות החברתיות” בערב עיון בנושא איראן, דאע”ש והמזרח התיכון מטעם מרכז משה דיין באוניברסיטת תל-אביב, 31 במאי, 2016.

האופציה הגרעינית בעיני המשטר והציבור באיראן“, הרצאה במסגרת כנס בנושא: “מהגרעין האיראני לגרעין הסכסוך הישראלי-פלסטיני: השיח האסטרטגי-קיומי של ישראל” באוניברסיטת תל-אביב, 28 בדצמבר 2015.

Developments in Iran: Israeli and European Perspectives“, Discussion at ELIAMEP Athens.

“מאבקי הפנים באיראן: מי נגד מי?”, הרצאה במסגרת יום עיון בנושא: איראן לאחר הסכם הגרעין: מה הלאה? מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב, 1 בדצמבר 2015.

הסנקציות על איראן: עד כמה הן משפיעות?, הרצאה במסגרת יום עיון בנושא: “איראן על פרשת דרכים” מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב, 24 באוקטובר 2013.

לאומיות איראנית, אסלאם שיעי ואינטרסים ממלכתיים במדיניות החוץ האיראנית, הרצאה במסגרת ביום עיון בנושא: “לאומיות, חילון ודת במזרח-התיכון” מטעם מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב, 30 במרץ 2009.