ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

מדיניות חוץ

"Spotlight on Iran" – New Edition

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 22 September to 6 October, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 22 בספטמבר – 6 באוקטובר, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

ספטמבר 22nd, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between September 8th to September 22nd, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

ספטמבר 22nd, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 8 עד 22 בספטמבר, 2019.


המשבר הכלכלי והמחאה באיראן: שנה לאחר חידוש הסנקציות

אוגוסט 28th, 2019 by rzimmt | No Comments

מאמר ב"מבט על" על המשבר הכלכלי ותנועת המחאה באיראן שנה לאחר חידוש הסנקציות.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוגוסט 25th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 11-25 August, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוגוסט 25th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 25-11 באוגוסט, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוגוסט 11th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 28 July to 11 August, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוגוסט 11th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 28 ביולי – 11 באוגוסט, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

יולי 28th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between July 14th to July 28th, 2019.