ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

מדיניות חוץ

A Speech Delivered by Hezbollah Secretary General Expressing Total Devotion to Iran’s Leader.

מרץ 19th, 2018 by rzimmt | No Comments

My report on the recent speech delivered by Nasrallah & published by an Iranian website expressing his total commitment to the Iranian Supreme Leader.


"Spotlight on Iran" – New Edition

מרץ 18th, 2018 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 4-18 March.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

מרץ 18th, 2018 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 18-4 במרץ, 2018.


A Persian riddle: When Israelis misread Iran

מרץ 18th, 2018 by rzimmt | No Comments

My recent commentary on Ynet on the way Israelis tend to misread Iran.


אתר איראני פרסם נאום של מזכ"ל חזבאללה המביע נאמנות מוחלטת לאיראן

מרץ 15th, 2018 by rzimmt | No Comments

מסמך חדש שלי במרכז המידע למודיעין ולטרור על נאום נצראללה בכנס של איראנים בלבנון.


בין הפחדות למשאלות לב: לקרוא את איראן בישראל

מרץ 4th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר דעה שלי ב-Ynet על האופן בו מנתחים את איראן בישראל.


"Spotlight on Iran" – New Edition

מרץ 4th, 2018 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 18 February to 4 March, 2018.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

מרץ 4th, 2018 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 18 בפברואר – 4 במרץ, 2018.


השפעתם של תהליכים כלכליים וחברתיים על מדיניות החוץ של איראן

פברואר 26th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר שלי במזכר של המכון למחקרי ביטחון לאומי, איראן בסביבה אסטרטגית משתנה.


Major Challenges Faced by Iran in the Regional Arena in 2018

פברואר 21st, 2018 by rzimmt | No Comments

My new assessment on the growing challenges facing Iran in the region.