ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

משמרות המהפכה

“Spotlight on Iran” – New Edition

מאי 31st, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between 17-31 May, 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

מאי 31st, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 31-17 במאי 2020.


“Spotlight on Iran” – New Edition

מאי 17th, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between 3-17 May, 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

מאי 17th, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 17-3 במאי, 2020.


Iran Reengages in the Middle East to Promote Its Strategic Goals, Despite the COVID-19 and Economic Crises

מאי 7th, 2020 by rzimmt | No Comments

My recent piece on Iranian activity in the region in light of the coronavirus.


איראן חוזרת לשגרה בפעילותה האזורית

מאי 4th, 2020 by rzimmt | No Comments

מסמך מעדכן על השפעת הקורונה על פעילותה האזורית של איראן.


“Spotlight on Iran” – New Edition

מאי 4th, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between April 19th to May 3rd, 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

אפריל 30th, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 19 באפריל – 3 במאי, 2020.


“Spotlight on Iran” – New Edition

אפריל 19th, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between 5-19 April, 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

אפריל 19th, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 19-5 באפריל 2020.