ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

משמרות המהפכה

"Spotlight on Iran" – New Edition

נובמבר 17th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 3-17 November, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

נובמבר 17th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 3-17 בנובמבר, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

נובמבר 3rd, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 20 October to 3 November, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

נובמבר 3rd, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 20 באוקטובר – 3 בנובמבר, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוקטובר 22nd, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 6th October to 20th October, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוקטובר 22nd, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 20-6 באוקטובר, 2019.


Iran’s Conduct in Recent Months Indicates a Shift to Direct Military Action over Use of Proxies

אוקטובר 10th, 2019 by rzimmt | No Comments

My recent paper on the change in Iranian regional strategy in recent months.


איראן מעדיפה פעילות התקפית ישירה של כוחותיה על פני הפעלת ארגונים שליחים

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

סקירה חדשה שלי על השינוי במאפייני האסטרטגיה האיראנית באזור.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 22 September to 6 October, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 22 בספטמבר – 6 באוקטובר, 2019.