ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

משמרות המהפכה

"Spotlight on Iran" – New Edition

פברואר 10th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 27 January to 10 February.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

פברואר 10th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 27 בינואר – 10 בפברואר, 2019.


Iran Following the Latest Confrontation with Israel in the Syrian Arena

ינואר 27th, 2019 by rzimmt | No Comments

My recent paper following IDF action against Iranian targets in Syria.


"Spotlight on Iran" – New Edition

ינואר 27th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 13-27 January, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

ינואר 27th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 27-13 בינואר, 2019.


איראן בעקבות העימות האחרון עם ישראל בסוריה

ינואר 24th, 2019 by rzimmt | No Comments

סיכום והערכה של העימות האחרון בין איראן לישראל בסוריה.


"Spotlight on Iran" – New Edition

ינואר 13th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 30 December 2018 – 13 January 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

ינואר 13th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 30 בדצמבר 2018 – 13 בינואר 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

דצמבר 30th, 2018 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between December 16 to December 30, 2018.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

דצמבר 30th, 2018 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 30-16 בדצמבר, 2018.