ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

משמרות המהפכה

Iran’s Conduct in Recent Months Indicates a Shift to Direct Military Action over Use of Proxies

אוקטובר 10th, 2019 by rzimmt | No Comments

My recent paper on the change in Iranian regional strategy in recent months.


איראן מעדיפה פעילות התקפית ישירה של כוחותיה על פני הפעלת ארגונים שליחים

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

סקירה חדשה שלי על השינוי במאפייני האסטרטגיה האיראנית באזור.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 22 September to 6 October, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוקטובר 6th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 22 בספטמבר – 6 באוקטובר, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

ספטמבר 22nd, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between September 8th to September 22nd, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

ספטמבר 22nd, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 8 עד 22 בספטמבר, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוגוסט 25th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 11-25 August, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוגוסט 25th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 25-11 באוגוסט, 2019.


"Spotlight on Iran" – New Edition

אוגוסט 11th, 2019 by rzimmt | No Comments

New edition of "Spotlight on Iran" covering the period between 28 July to 11 August, 2019.


"מבט לאיראן" – גיליון חדש

אוגוסט 11th, 2019 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של "מבט לאיראן" לתאריכים 28 ביולי – 11 באוגוסט, 2019.