ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

משמרות המהפכה

“Spotlight on Iran” – New Edition

אוקטובר 18th, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between 1 October to 18 October 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

אוקטובר 18th, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 18-1 באוקטובר 2020.


“Spotlight on Iran” – New Edition

אוקטובר 2nd, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between 20 September to 1 October, 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

אוקטובר 1st, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 20 בספטמבר – 1 באוקטובר 2020.


“Spotlight on Iran” – New Edition

ספטמבר 21st, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between 6-20 September 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

ספטמבר 21st, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 20-6 בספטמבר 2020.


Iran following the UAE-Israeli Agreement

ספטמבר 13th, 2020 by rzimmt | No Comments

My recent piece on Iranian response to the Israeli-UAE normalization agreement


“Spotlight on Iran” – New Edition

ספטמבר 6th, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between August 23rd to September 6th, 2020.


“מבט לאיראן” – גיליון חדש

ספטמבר 6th, 2020 by rzimmt | No Comments

גיליון חדש של “מבט לאיראן” לתאריכים 23 באוגוסט – 6 בספטמבר 2020.


“Spotlight on Iran” – New Edition

אוגוסט 23rd, 2020 by rzimmt | No Comments

New edition of “Spotlight on Iran” covering the period between August 9th to August 23rd, 2020.