ד"ר רז צימט DR. Raz Zimmt

כלכלה

השפעת השבתן של הסנקציות הכלכליות על איראן

יולי 25th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר חדש ב"עדכן אסטרטגי" על השפעת השבתן של הסנקציות הכלכליות על איראן במישורים הכלכלי, הפוליטי והציבורי.


המשטר האיראני לא מאוים מההפגנות

יוני 27th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר דעה שלי ב"גלובס".


איראן בעקבות המחאה: קולות של שינוי ללא שינוי

מרץ 8th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר חדש ב"מבט על" המנתח את איראן בעקבות גל המחאה האחרון: הנשיא רוצה לשנות, אך נבלם ע"י השמרנים בהנהגת המנהיג ח'אמנהאי.


השפעתם של תהליכים כלכליים וחברתיים על מדיניות החוץ של איראן

פברואר 26th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר שלי במזכר של המכון למחקרי ביטחון לאומי, איראן בסביבה אסטרטגית משתנה.


כסף לסטודנטים ולנזקקים, לא למכללות הדתיות

פברואר 5th, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר שלי על הביקורת כלפי התקציבים המופנים למכללות הדתיות באיראן.


אין רפורמות, חופש וכסף לאזרח הקטן: המחלה הכרונית של איראן

ינואר 11th, 2018 by rzimmt | No Comments

פרשנות שלי באתר Ynet על המחאה באיראן והמחלה ממנה סובל המשטר האיראני גם בשוך גל המחאה הנוכחי.


The Next Iranian Revolution?

ינואר 5th, 2018 by rzimmt | No Comments

In this podcast Adam Haliva speaks to Iran expert Dr. Raz Zimmt of the INSS to understand what makes the current protests unique, what the future may hold for the regime, and if Iranians and Israelis can overcome their differences


The Protest Movement in Iran: A Significant Challenge to the Regime

ינואר 4th, 2018 by rzimmt | No Comments

My recent article in INSS Insight following the protests in Iran.


תנועת המחאה באיראן מציבה אתגר משמעותי בפני המשטר

ינואר 3rd, 2018 by rzimmt | No Comments

מאמר חדש שלי ב"מבט על" בעקבות גל המחאה באיראן.


תמרור האזהרה לשלטונות איראן מגיע מהייאוש של מעמד הפועלים

דצמבר 31st, 2017 by rzimmt | No Comments

מאמר פרשנות שלי במעריב בעקבות ההפגנות באיראן.